Wydarzenia promujące duże rodziny

Zjazd Dużych Rodzin

Zjazd Dużych Rodzin to wydarzenie organizowane przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, które stanowi platformę do wymiany doświadczeń i budowania społeczności dla rodzin z wieloma dziećmi. Charakteryzuje się radością, pozytywną energią i skupieniem na tematach ważnych dla życia dużej rodziny. Uczestnicy mają możliwość poznawania się, dzielenia się wyzwaniami związanymi z wychowaniem dzieci oraz nawiązywania nowych znajomości.

Zjazd łączy odpoczynek letni dla dzieci i młodzieży z różnorodnymi aktywnościami, takimi jak warsztaty, zajęcia edukacyjne i wycieczki. Gospodarzem tegorocznego (2023) zjazdu jest Grodzisk Mazowiecki, gdzie będą miały miejsce wydarzenia kulturalne, sportowe, zajęcia dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

Zjazd to również platforma do dyskusji o polityce prorodzinnej. Przedstawiciele rządu, biznesu i innych instytucji mają okazję wysłuchać postulatów dużych rodzin. Kontynuowana jest tradycja paneli z influencerami, a wydarzenia są transmitowane w mediach społecznościowych.

Historia Zjazdu Dużych Rodzin jest bogata i obejmuje różne miasta w Polsce. Pierwszy Zjazd odbył się w Grodzisku Mazowieckim, a kolejne miały miejsce w Lublinie (2014), Łowiczu (2015), Gnieźnie (2016), Nysie (2017), Szczecinie (2018), Lubartowie (2019), Warszawie (2020, 2021) i Wadowicach (2022). Najnowszy, jedenasty Zjazd, również odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim, miejscu pierwszego Zjazdu.

https://zjazd.3plus.pl/

Spotkania Oddziałów i Kół Dużych Rodzin Trzy Plus

Spotkania Oddziałów i Kół, takie jak te organizowane przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, służą budowaniu relacji, wzajemnemu zrozumieniu i wymianie doświadczeń między uczestnikami. Stanowią one platformę do dyskusji o potrzebach różnych grup i środowisk, umożliwiając dostrzeżenie wagi spraw ważnych dla społeczności. Uczestnicy mają okazję poznać różnorodne perspektywy, co sprzyja otwarciu się na nowe opinie i rozwiązania.

Spotkania te zazwyczaj łączą elementy szkoleniowe i integracyjne, skupiając się na wzmocnieniu działań organizacji społecznych wspierających rodziny. Gromadzą liderów społecznych, przedstawicieli władz samorządowych, prezesów lokalnych organizacji, a także ekspertów z różnych dziedzin. Podczas spotkań odbywają się debaty, dyskusje i warsztaty na tematy związane z zarządzaniem wolontariatem, polityką rodzinną, kompetencjami rodzicielskimi, a także narzędziami takimi jak Karta Dużej Rodziny, wpływającymi na życie dużych rodzin.

Spotkania te są również okazją do prezentowania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między różnymi kołami i oddziałami, co inspiruje do dalszych działań na rzecz społeczności.

https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/3220,XXI-Spotkanie-Oddzialow-i-Kol-przeszlo-do-historii-

Kongres Europejskich Samorządów Przyjaznych Rodzinie

Kongres Europejskich Samorządów Przyjaznych Rodzinie to wydarzenie organizowane przez European Large Families Confederation (ELFAC) w Brukseli. Kongres ten stanowi platformę dla samorządów z całej Europy, które są przyjazne rodzinom, do spotkania i omawiania wyzwań oraz potrzeb dużych rodzin. W tym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele różnych miast, w tym dwa miasta z Polski – Grodzisk Mazowiecki i Gdynia, które dołączyły do Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie, zarządzanej przez ELFAC.

Celem Kongresu było wspieranie inicjatyw i rozwiązań zorientowanych na rodziny, z naciskiem na innowacyjne podejścia w pracy na rzecz przyszłych pokoleń. Kongres zapewniał możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami, które są zaangażowane w tworzenie polityk prorodzinnych. Polska Certyfikacja Samorządów Przyjaznych Rodzinom jest upoważnieniem do wstąpienia do tej europejskiej sieci, a organizacja zachęca do kontaktu i współpracy więcej samorządów zainteresowanych tym tematem.

https://www.elfac.org/event/iv-convention-of-the-european-network-of-family-friendly-municipalities-innovating-roots/

Marsze dla Życia i Rodziny

Marsze dla Życia i Rodziny to wydarzenia organizowane z myślą o promowaniu wartości życia ludzkiego od poczęcia oraz rodziny, rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny otwarty na przyjęcie i wychowanie dzieci. Celem Marszów jest publiczne wyrażenie wsparcia dla tych wartości i dążenie do społeczno-prawnych zmian, które zapewnią pełną ochronę życia ludzkiego i praw rodziny. Wydarzenia te mają pozytywny, radosny charakter i co roku są organizowane pod różnym hasłem, które podkreśla aktualne aspekty obrony życia i rodziny.

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w Warszawie w 2006 roku. Od tego czasu wydarzenie rozszerzyło się na ponad 150 miast i miejscowości w Polsce, a jego popularność wzrasta każdego roku. Koordynatorem Marszów jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny, a w organizację zaangażowane są różne grupy i organizacje, które uważają, że szacunek dla życia i rodziny jest kluczowy dla społecznego ładu.

Marsze wyrażają jednocześnie pragnienie silnych, zdrowych i zamożnych rodzin. W 2012 roku organizatorzy Marszów przyjęli deklarację, podkreślającą potrzebę promowania tych wartości oraz konieczność współpracy w realizacji projektów mających na celu ochronę życia ludzkiego i szacunek dla rodziny, które są uznawane za fundament zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego. Deklaracja ta podkreśla, że Polska potrzebuje zmiany, opartej na szacunku do życia i rodziny jako centralnych instytucji porządku społecznego.

https://marsz.org/

Scroll to Top